Mondosenz leverer produkter, som understøtter IoT infrastruktur og Cloud migration

Det starter ved datakilden. Her tilbyder vi en light hardware enhed MondoNode til at indsamle data. MondoNode gør sensorer IoT parate og kan dermed være med til at digitalisere også ældre udstyr.

Når mange sensorer, eksisterende systemer og flere MondoNodes skal forbindes sker det gennem MondoAccess, som er en avanceret Cloud-Gateway/API grænseflade. Både MondoNode og MondoAccess er i stand til at afvikle skræddersyede applikationer.

MondoCloud er stedet, hvorfra systemet hostes og serviceres. Fra MondoCloud kan man styre distributionen af data og lægge appllikationer ud i MondoNode og MondoAccess. Fra MondoCloud håndteres ligeledes brugeradgang, rettigheder og sikkerhed baseret på state-of-art sikerhedsprincipper. Via MondoCloud kan man også kombinere egne data med data fra eksterne kilder. Disse data kan visualiseres via et Dashboard, som kan tilpasses kundens behov og ønsker. 

For at hjælpe SMV’erne i gang tilbyder vi MondoPlay, som sammen med vores "Start-up hjælp" gør det nemt at komme i gang med at indsamle, kombinere, analysere og forstå data - og dermed forbedre forretningen - hvad enten det drejer sig om effektivisering, automatisering, klimaforbedringer, bedre indkøb af energi eller alarmer der forhindrer driftsstop. MondoPlay er en lille fysisk enhed, som kan kobles på virksomhedens datakilder. MondoPlay har bl.a. et indbygget regneark, som i realtid kan vise og kalkulere på virksomhedens data. 

Cloud & Development

MondoPlay
MondoNode
MondoAccess
MondoCloud
IIoT & Industri 4.0

Gateway & Mesh

MondoAccess Gateway
MondoAccess SW & SDK
LoRaWan
WiFi
 Ethernet 
SigFox

Sensor & Device

Smart Building
Meteorologi & Klima
Mobil Automation
Energimåling
Landbrug & Gartneri

MondoSenz er distributør af IoT-kompatible produkter fra førende udbydere

Milesight IoT - Better inside, more in sight
At Milesight, we are passionate about the connectivity of “things” to the cloud. We leverage the value of the top trending technologies that transform the world we live in and are committed to our partners who share the same passion. We believe that the complexity of data collection, storage and retrieval can be simplified into the Cloud-intelligence. Our development and distribution of these appliances and services demonstrates our commitment to the digital transformation and continues to deliver compelling connectivity for the IoT world.